Ietje Liebeek-Hoving interview uit 1989

logo
30 oktober 1952 - 31 oktober 2002

  • dichteres
  • schrijfster van familieromans, jeugdboeken en egodocumenten

Home
Bibliografie
Biografie
Fotogalerij
Interview 1989
Dichtbundels
Egodocumenten
Romans
Kinderboek
Kindergedichtje
Krantenknipsels
Recensie
PoŽzieprijs
Gastenboek
Berichtjes
Overzicht
Advertentie
Grafsteen
Kaarsje branden
Contact
Links
fotoalbum

Dichtbundels

dichtbundel: Dat er een morgen is
Titel Dat er een morgen is
Uitgever Vijlbrief Haarlem
Uitgave 1e druk 1987
Omslag/illustraties Daan van Driel
   
 

recensie

Achterkant boek De dichteres neemt drempels met woorden.
Zwart op wit.
Prijsgeven van gedichte gedachten kost veel, maar bevordert de communicatie.
De 'ik' in een gedicht is niet altijd de dichteres zelf.
Toch geeft zij iets van zichzelf weg in deze bundel en stelt zich daarmee kwetsbaar op, - maar:
'elke slag
mij toegebracht
versla ik
met woorden.'
Na tientallen publicaties in zowel literaire als niet literaire tijdschriften en bloemlezingen wordt hierbij een deel van haar werk de lezer gepresenteerd.
Bijzonderheden Dit is de eerste publicatie in boekvorm van uitsluitend eigen werk van Ietje.
   
   
dichtbundel: Het Licht op je hand
Titel Het Licht op je hand
Uitgever Vijlbrief Haarlem
Uitgave 1e druk 1990
Omslag/illustraties Gezien Bruijn
   
   

Het gedicht 'Alleen het glas' werd door Ietje geschreven na het veel te jong overlijden van onze moeder. Het gedicht is ook zů van toepassing op mijn gedachtenis aan haar.

Achterkant boek In het najaar van 1987 verscheen de eerste bundel van Ietje Liebeek-Hoving.
In de meeste recensies werd deze bundel 'Dat er een morgen is' besproken onder het kopje 'literatuur'.
Bij lezingen over haar werk in het afgelopen jaar, waarbij zij ook gedichten voordroeg, kwam veel respons op de meer eenvoudige, rijmende gedichten.
Zo ontstond de bundel 'het Licht op je hand', waarin de pastorale poŽzie de grootste plaats inneemt.
Hiermee komt de dichteres tegemoet aan het verlangen naar pastorale poŽzie van een groot lezerspubliek.
Dit alles vanuit haar belangrijkste werk-motief:
tot eer van God en de naaste ten goede.
Bijzonderheden Motto voorin de bundel: Hebr. 11:11
als het Licht
op je hand is
kun je soms
zichtbaar maken
wat je gelooft
   
   
dichtbundel: De nacht tot dag verklaard
Titel De nacht tot dag verklaard
Uitgever Kok Kampen
Uitgave 1e druk 1995
Omslag/illustraties Geert de Koning
   
   
Achterkant boek Een persoonlijke dichtbundel die de lezer wil troosten en bemoedigen in moeilijke levensmomenten.
De gedichten verwoorden een belangrijke passage uit het levensverhaal van de schrijfster: vanuit het duister werd zij weer in het Licht geplaatst.
Bijzonderheden Voorin: met dank aan mijn vriendin Jo. D., die mij stimuleerde mijn 'loslopende' gedichten onderdak te geven

 

 

Home

laatste wijzigingen

bijgewerkt op 30-10-2014